Ancestry

Thomas C
DOUGLAS
1908-1986
Thomas
DOUGLAS
1878-
Thomas
DOUGLAS
1855-
Unknown
DOUGLAS
Charlotte
ROBB
1836-1894
James
GILMOUR
1836-
Mary Jane
Gilmour
1864-
William
Gilmour
1867-
John
Gilmour
1869-
Christina
Gilmour
1870-
Isabella
MELVILLE
1855-
William
MELVILLE
1831-
Margaret
MACAULEY
1832-
William
Melville
1859-
Margaret
Melville
1862-
Shane
Melville
1864-
Hellen
Melville
1865-
John
Melville
1867-
Mary
Melville
1870-
Margaret
Douglas
1880-
William
Douglas
1882-
Ebenezer
Douglas
1887-
John
Douglas
1890-1916
Mellville
Douglas
1893-
Annie
CLEMENT
1879-
Andrew
CLEMENT
1852-
William
CLEMENT
1821-
Ann
STUART
1822-1875
Jannet
Clement
1847-
John
Clement
1849-
Hellen
Clement
1854-
William
Clement
1856-
Annie
McGREGOR
1854-
Hugh
McGREGOR
1805-
Elizabeth
DRUMMOND
1815-1875
John
McGregor
1835-
Daniel
McGregor
1837-
Alexander
McGregor
1839-
Archibald
McGregor
1844-
Margaret
McGregor
1849-
Elisabeth
McGregor
1852-
Isabella
McGregor
1857-
Elizabeth
Clement
1877-
Rina
Clement
1895-
Andrew
Clement
1897-
Private
Anne
DOUGLAS
1909-
Irma
DEMPSEY
1903-
Private
Private
Private